Thứ 3, 8/1/2008 9: 21: 15 A.M

Liên hệ:
Vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội được hỗ trợ toàn bộ lãi suất
Vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội được hỗ trợ toàn bộ lãi suất
(LuatVietnam) Theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Thông tư số 14/2009/TT-NHNN ngày 16/7/2009, toàn bộ khách hàng vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo cơ chế cho vay hiện hành được hỗ trợ lãi suất theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư này. Loại cho vay được hỗ trợ lãi suất là các khoản cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của khách hành tại Ngân hàng Chính sách xã hội được giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 01/5/2009 đến hết ngày 31/12/2009. Thời hạn vay được hỗ trợ lãi suất tối đa là 24 tháng áp dụng đối với từng khoản vay trong hạn, được tính từ ngày giải ngân đến 31/12/2011. Không được tính hỗ trợ lãi suất đối với khoảng thời gian khoản vay bị quá hạn trả nợ, gia hạn nợ và khoảng thời hạn vay thực tế vượt quá 24 tháng.

Thông tư cũng quy định mức lãi suất hỗ trợ, cụ thể như sau: đối với những khoản vay có lãi suất cho vay đang thực hiện lớn hơn 4%/năm, mức lãi suất hỗ trợ cho khách hàng vay là 4%/năm tính trên số dư nợ vay và thời hạn cho vay thực tế; đối với những khoản vay có lãi suất cho vay đang thực hiện nhỏ hơn hoặc bằng 4%/năm, mức lãi suất hỗ trợ là toàn bộ lãi suất tiền vay tính trên số dư nợ vay và thời hạn cho vay thực tế (lãi suất cho vay là 0%/năm).

Khách hàng vay có khoản vay được hỗ trợ lãi suất phải sử dụng vốn vay đúng mục đích. Nếu sử dụng vốn vay không đúng mục đích thì không được hỗ trợ lãi suất, phải hoàn trả cho Ngân hàng Chính sách xã hội số lãi tiền vay được hỗ trợ trước đó và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/5/2009. 

 

  • LuậtViệtnam 

Vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội được hỗ trợ toàn bộ lãi suất  (23/07)
Vàng 20 triệu đồng/lượng: không mua, chờ bán  (16/05)
ADB hỗ trợ tín dụng và cho thuê tài chính đối với các doanh nghiệp vừa & nhỏ của Việt Nam  (06/05)
Chứng khoán Mỹ giảm thấp nhất trong hơn 5 năm  (20/11)
   
 
   Online :  8
   Total Online :  918392