Thứ 3, 8/1/2008 9: 21: 15 A.M

Liên hệ:
Thông tư
Thông tư 10/2013/TT-BXD
Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình.
Thông tư 13/2013/TT-BXD
Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình
Thông tư 08/2012/TT-BXD
Hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn
Thông tư 12/2009/TT-BXD hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình (sau đây gọi chung là chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng) cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu được cấp chứng chỉ, có đủ điều kiện năng lực tương ứng với lĩnh vực xin đăng ký hành nghề quy định tại Điều 38, 39, 40 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (sau đây viết tắt là Nghị định 12/CP).
Phí BVMT đối với chất thải rắn
Thông tư 39/2008/TT-BTC ngày 19/5/2008 của Bộ TC Hướng dẫn thực hiện NĐịnh 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 của CP về phí BVMT đối với chất thải rắn
Trang: [<<] 1 2
   
 
   Online :  11
   Total Online :  918412