Thứ 3, 8/1/2008 9: 21: 15 A.M

Liên hệ:
Quyết định
Quyết định 1929/QĐ-TTg
Phê duyệt định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050
Quyết định 957/QĐ-BXD
Quy định định mức chi phí quản lý dự án
Quyết định 1930/QĐ-TTg
Phê duyệt định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050
Ngày 16/02, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 131/QĐ-BXD về việc Ban hành thiết kế điển hình.
Ban hành kèm theo quyết định này gồm 03 tập thiết kế điển hình: - Nhà ở công nhân khu công nghiệp, - Công sở làm việc cấp xã áp dụng cho vùng núi, vùng ngập lũ, - Thiết kế điển hình bộ phận nhà ở vùng bão lụt. Thiết kế điển hình trên được áp dụng trong công tác nghiên cứu thiết kế và xây dựng.
Trang: 1
   
 
   Online :  7
   Total Online :  934334