Thứ 3, 8/1/2008 9: 21: 15 A.M

Liên hệ:
Dự án xây dựng mạng lưới cấp 1, 2 khu vực quận 9, tiếp nhận và tiêu thụ nước dự án BOO Thủ đức, công suất 300.000m3/ngày
 
 Tên sản phẩm:  Dự án xây dựng mạng lưới cấp 1, 2 khu vực quận 9, tiếp nhận và tiêu thụ nước dự án BOO Thủ đức, công suất 300.000m3/ngày
Thông tin chi tiết:
Tư vấn giám sát thi công xây dựng đường ống và tái lập mặt đường.
» Về trang trước

   
 
   Online :  7
   Total Online :  918388