Thứ 3, 8/1/2008 9: 21: 15 A.M

Liên hệ:
Dự án xây dựng mạng lưới cấp 1, 2 khu vực quận Bình thạnh, Gò vấp, Tân bình và quận 10, tiếp nhận và tiêu thụ nước 2 dự án BOT Bình An và LDE, giai đoạn I.
 
 Tên sản phẩm:  Dự án xây dựng mạng lưới cấp 1, 2 khu vực quận Bình thạnh, Gò vấp, Tân bình và quận 10, tiếp nhận và tiêu thụ nước 2 dự án BOT Bình An và LDE, giai đoạn I.
Thông tin chi tiết:
Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 11, ống D1500 qua sông Sài gòn tại vị trí cầu Bình lợi bằng công nghệ kích ngầm (Pipe tracking)
» Về trang trước

   
 
   Online :  10
   Total Online :  918441